Liên hệ bảo hành

Quý khách có thể kiểm tra thông tin bảo hành của sản phẩm tại:

  • Phiếu bảo hành được đóng gói bên trong hộp sản phẩm
  • Mục "Thông số kỹ thuật" tại trang sản phẩm

 

Nếu quý khách có nhu cầu bảo hành sản phẩm, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với trung tâm bảo hành theo thông tin trên phiếu bảo hành kèm theo sản phẩm.

 Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp với trung tâm bảo hành thông tin trên phiếu bảo hành.